Nazwa odbiorcy:

Nazwa odbiorcy c.d.:

Numer rachunku odbiorcy (26 cyfr):

Kwota:

Nazwa zleceniodawcy:

Nazwa zleceniodawcy cd.:

Tytułem:

Tytułem cd.:


wypełniony formularz przelewu